0 0,00

Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης των προϊόντων του «Powerbuilding»

1. Εισαγωγή

Εμείς, η ιστοσελίδα «POWERBUILDING», επιδιώκουμε δια μέσου των Υπηρεσιών και των προϊόντων μας, να παρέχουμε ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση, με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, που θα προάγουν τη σωματική και πνευματική υγεία των ασκούμενων. Παρέχουμε τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις με τα διάφορα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για το σκοπό αυτό. Το «POWERBUILDING» προωθεί τη φυσική κατάσταση και την ψυχική δύναμη της θέλησης και της αυτοπεποίθησης. Εστιάζουμε στην αποτελεσματικότητα και τα κίνητρα και συνοδεύουμε τους χρήστες μας, εντατικά στο ταξίδι τους από την αρχή.
Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε ως μέλος του «POWERBUILDING». Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθορίζουν το νομικό πλαίσιο για τη χρήση του «POWERBUILDING» και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Πεδίο εφαρμογής

2.1 Συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης και αντικείμενο της σύμβασης
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης αποτελούν τη βάση της σύμβασης Μέλους που διαμορφώνεται ανάμεσα σε εσάς και εμάς, το «POWERBUILDING» (εφεξής “εμάς” ή “εμείς”). Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η δωρεάν ή με επιπλέον χρέωση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουμε, μέσω της ιστοσελίδας μας www.powerbuilding.gr .

2.2 Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Προϋπόθεση για το άνοιγμα ενός λογαριασμού Μέλους και τη χρησιμοποίηση των Υπηρεσιών και προϊόντων του «POWERBUILDING» είναι ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε πλήρη νομική ικανότητα. Το «POWERBUILDING» προορίζεται αποκλειστικά για τους καταναλωτές. Ο νομικός ορισμός του καταναλωτή είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νόμιμη συναλλαγή για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν κυρίως ούτε στην εμπορική, ούτε στην αυτοαπασχολούμενη τους δραστηριότητα. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του «POWERBUILDING» για εμπορικούς σκοπούς οποιουδήποτε είδους, καθώς και η οποιαδήποτε δημόσια προβολή του περιεχομένου, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συναίνεση από εμάς. Η εμπορική χρήση της ονομασίας «POWERBUILDING» είναι νομικά κατοχυρωμένη και απαγορεύεται ρητά η χρήση της επωνυμίας για οποιοδήποτε σκοπό.

2.3 Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα να συμφωνήσουμε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για μεμονωμένες Υπηρεσίες και προϊόντα του «POWERBUILDING». Ωστόσο, θα σας ενημερώσουμε για αυτό εγκαίρως πριν από τη χρήση.

3. Υπηρεσίες, προϊόντα και Τιμές του «POWERBUILDING».

3.1 Υπηρεσίες δωρεάν ή έναντι αμοιβής.
Στο σύνολο των διατιθέμενων υπηρεσιών και προϊόντων «POWERBUILDING» , θα υπάρχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται έναντι αμοιβής ή δωρεάν.

3.2 Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.powerbuilding.gr για πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα τρέχοντα μοντέλα τιμολόγησης και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνουν. Όλες οι τιμές που αναφέρονται περιλαμβάνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ, εκτός και γίνεται ειδικά μνεία διαφορετικά.

4. Η υγεία σας

4.1 Όροι και προϋποθέσεις όσον αφορά την υγεία σας
Η χρήση των Υπηρεσιών και προϊόντων του «POWERBUILDING» είναι με δική σας ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη χρήση των Υπηρεσιών και προϊόντων «POWERBUILDING» είναι ότι πρέπει να είστε σε καλή γενική κατάσταση υγείας. Εάν γνωρίζετε τυχόν προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε επειγόντως ιατρική συμβουλή από γιατρό πριν ξεκινήσετε τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα του «POWERBUILDING» (όπως προπονήσεις ή διατροφικό οδηγό). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν γνωρίζετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιατρικές καταγγελίες/παθήσεις/διαδικασίες:

 • καρδιαγγειακή νόσος
 • πνευμονική ή αναπνευστική νόσος (συμπεριλαμβανομένου του άσθματος)
 • προβλήματα της σπονδυλικής στήλης ή/και των αρθρώσεων
 • νευρομυϊκή νόσος
 • χειρουργικές επεμβάσεις
 • οποιαδήποτε άλλα θέματα υγείας

Για υπηρεσίες ή συμβουλές από το «POWERBUILDING» που σχετίζονται με τη διατροφή, είστε υπεύθυνοι για την επαλήθευση ότι τα τρόφιμα και τα θρεπτικά συστατικά που συνιστώνται ως μέρος της καθοδήγησης ή του οδηγού δεν περιέχουν συστατικά ή περιεχόμενο στα οποία είστε αλλεργικοί ή που μπορεί να προκαλέσουν δυσανεξία στα τρόφιμα. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσετε ότι οι έγκυες γυναίκες και θηλάζουσες μητέρες δεν πρέπει να κάνουν τις προπονήσεις που προσφέρονται από εμάς. Ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες: Ακούστε τι σας λέει το σώμα σας. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα «POWERBUILDING» για πρώτη φορά ή ενώ χρησιμοποιείτε τα προγράμματα «POWERBUILDING» ,εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την υγεία σας (π.χ. επειδή αντιμετωπίζετε σημαντικό πόνο, γενική αδιαθεσία, δύσπνοια, ναυτία ή ζάλη) συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε ή συνεχίσετε με τα προγράμματα «POWERBUILDING». Με την εγγραφή σας ως Μέλος παραιτείστε ταυτόχρονα από οποιαδήποτε αξίωση είτε σε βάρος των Υπηρεσιών ή προγραμμάτων, που ενδεχομένως να εγείρει τραυματισμός σας οποιουδήποτε είδους από την χρήση αυτών, καθώς η χρήση αυτών υπό τις συνθήκες και τις δικές σας σωματικές και ψυχικές ιδιαιτερότητες είναι αποτέλεσμα δικής σας απόφασης που έχει ληφθεί υπό την δική σας βούληση και την παροχή σε εσάς συμβουλών από ιατρούς και ειδικούς που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα του «POWERBUILDING».

4.2 Κανένα υποκατάστατο για τις ιατρικές συμβουλές
Οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι πληροφορίες που προσφέρονται από το «POWERBUILDING» δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή ή συμβουλή γιατρού. Επίσης, δεν είναι υποκατάστατο για μια ιατρική εξέταση ή θεραπεία από γιατρό. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του «POWERBUILDING» συνιστούν αποτέλεσμα συνδυασμού εμπειρίας και επιστημονικών ερευνών του χώρου, μετουσιωμένων σε προγράμματα που βοηθούν στην ευεξία του οργανισμού.

4.3 Μέθοδοι κατάρτισης/διατροφής
Η φυσική κατάσταση ή/και οι διατροφικές συμβουλές υπόκεινται σε συνεχώς εξελισσόμενες γνώσεις σε σχέση με την επιστήμη της υγείας, τη διατροφική επιστήμη και την επιστήμη του αθλητισμού. Αν και βασίζουμε τις εκπαιδεύσεις και τις διατροφικές συμβουλές μας στις τρέχουσες μελέτες και γνώσεις, δεν εγγυόμαστε ότι αυτές αντικατοπτρίζουν τα πιο ενημερωμένα ευρήματα ή γνώσεις της έρευνας.

5. Λογαριασμός χρήστη

5.1 Διαδικασία Εγγραφής
Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή τα Προϊόντα του «POWERBUILDING» θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε και να ανοίξετε ένα λογαριασμό μέλους του «POWERBUILDING». Μπορείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό μέλους πηγαίνοντας κατευθείαν στο www.powerbuilding.gr. Θα σας ζητήσουμε να αποδεχτείτε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας κατά τη διαδικασία εγγραφής.

6. Όροι και Προϋποθέσεις Πληρωμής και Επιστροφών- Ακυρώσεων

6.1 Είσπραξη αντίτιμου Υπηρεσιών ή προϊόντων
Το αντίτιμο της υπηρεσίας η των προϊόντων, εισπράττεται μέσω της καταβολής εφάπαξ ποσού.

6.2 Όροι και Προϋποθέσεις Επιστροφών- Ακυρώσεων

 • Προγράμματα άσκησης και διατροφικός οδηγός. Τα άυλα προϊόντα μας ΔΕΝ έχουν επιστροφή του αντίτιμου, κατόπιν ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
 • Κατόπιν ολοκλήρωσης της συναλλαγής, τα προγράμματα άσκησης μπορούν να διατίθενται για απεριόριστο χρόνο στον “Λογαριασμό” του χρήστη, αλλά με δυνατότητα μέχρι δύο λήψεων του εν λόγω προϊόντος.
 • Σεμινάρια. Στην υπηρεσία των σεμιναρίων, στην περίπτωση που ασκήσετε τη δυνατότητα ακύρωσης, επιστρέφουμε σε εσάς το πλήρες αντίτιμο που έχετε καταβάλει εάν μας ειδοποιήσετε 30 ημερολογιακές ημέρες προ της εκδήλωσης. Επιστρέφουμε σε εσάς το μισό αντίτιμο (50%) που έχετε καταβάλει εάν μας ειδοποιήσετε μέχρι και 10 ημερολογιακές ημέρες προ της εκδήλωσης. Μέτα το πέρας του τελευταίου 10 ημέρου προ της εκδήλωσης ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Η καταβολή του αντίτιμου της επιστροφής θα δίνεται, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση από εσάς. Για αυτήν την επιστροφή χρημάτων θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετική ρύθμιση μαζί σας.

 6.3 Ένδυση.

 • Μεταφορικά: Το κόστος μεταφορικών ορίζεται στα 3€ για όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες μεγαλύτερες των 50€ τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Δε διατίθεται υπηρεσία αντικαταβολής
 • Ακύρωση της παραγγελίας γίνεται στην παρακάτω περίπτωση: Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να στείλετε ένα email στο info@powerbuilding.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
 • ΑΛΛΑΓΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Στην περίπτωση που o πελάτης επιθυμεί να αλλάξει κάποιο προϊόν , θα πρέπει να στείλει email (να συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός παραγγελίας) στο info@powerbuilding.gr. H διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μέσα σε διάστημα 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Όλες οι αλλαγές / επιστροφές προϊόντων επιβαρύνουν τον καταναλωτή.Το Powerbuilding.gr από μέρους του, έχει το δικαίωμα να μην δεχθεί αλλαγή, επιστροφή σε προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.

  Σε περίπτωση λάθος προϊόντος αποστολής, το Powerbuilding.gr είναι υποχρεωμένο για την άμεση αντικατάσταση του, ενώ όλα τα έξοδα για τις μεταφορές τα αναλαμβάνει η ίδια η εταιρία.

  Σας ενημερώνουμε ότι το Powerbuilding.gr δε φέρει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά την μεταφορά της επιστροφής/αποστολής.

  * Απαραίτητη προϋπόθεση : Τα προϊόντα που θα επιστραφούν να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς.

7. Αποποίηση εγγυήσεων

Δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι η χρήση των Υπηρεσιών και Προϊόντων του «POWERBUILDING» θα φέρει το αποτέλεσμα που επιθυμείτε κατά την χρήση τους. Δεν υποσχόμαστε μια συγκεκριμένη επιτυχία. Επίσης, το πραγματικό αποτέλεσμα της κατάρτισης θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η ορθή ή όχι χρήση του Προγράμματος, η φυσική διάθεση, η φυσική κατάσταση, η διατροφή και πλήθος άλλων παραγόντων που εσείς εισφέρετε στην προσωπική σας ενασχόληση με το Πρόγραμμα, των οποίων την συνδρομή και την αποτελεσματικότητα δεν γνωρίζουμε και για αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να ευθυνόμαστε. Συνεπώς, τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων παρά την ίδια χρήση των Υπηρεσιών του «POWERBUILDING».

8. Ευθύνη

Στο βαθμό που σας παρέχονται οδηγοί ή οδηγίες σε σχέση με τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα «POWERBUILDING», είναι επιτακτική ανάγκη να τις ακολουθήσετε. Διαφορετικά, κινδυνεύετε να τραυματιστείτε και η γενική υγεία σας. Στο βαθμό που χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ή εργαλεία εκπαίδευσης είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός και τα εργαλεία αυτά είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και εγκαθίστανται σωστά. Πρέπει να τηρείτε και να σέβεστε τις ειδοποιήσεις μας για την ασφάλεια της υγείας στη ρήτρα 4.

9. Δικαιώματα χρήσης επί του περιεχομένου «POWERBUILDING»

Ανάλογα με το ποιες υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί για εσάς ή ποιες υπηρεσίες έχετε αγοράσει, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε περιέχουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή με άλλο τρόπο και διατηρούμε τα αντίστοιχα δικαιώματα. Σας παρέχουμε ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης αυτού του περιεχομένου σε μη εμπορική μορφή στο πεδίο εφαρμογής των συμβατικών διατάξεων. Καθαρά για την αποφυγή αμφιβολιών εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ειδικότερα η διανομή του περιεχομένου μας, η χρήση του από μη Μέλη ή η δημοσίευση του, π.χ. σε ιστότοπους ή η δημόσια προβολή του σε φυσικούς χώρους, δεν επιτρέπεται.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και πάντα για λόγους που αφορούν στην διαχείριση της εγγραφής και πρόσβασης στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που είναι διαθέσιμο μόνο για εγγεγραμμένα μέλη, στην αποστολή επικοινωνιών από εμάς για νέα προγράμματα, υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται από την Ιστοσελίδα μας και στην αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters).

Συγκατάθεση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνουμε από εσάς τη σύμφωνη γνώμη σας/συγκατάθεσή σας όπως το «POWERBUILDING» κάνει χρήση των δεδομένων σας για τους ανωτέρω σκοπούς και όπως αυτοί αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου.

11. Ρήτρα

Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης καταστούν άκυρες εν όλω ή εν μέρει, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

12. Πληροφορίες για τον Προμηθευτή

«POWERBUILDING»
Άγγελος Πολύβιος Δεληγιάννης
Δραστηριότητα: Γυμναστής, Σύμβουλος Ειδικής Αθλητικής Διατροφής, Διοργανωτής Σεμιναρίων.
Διεύθυνση: Ζάκυνθος, 29100
Email: info@powerbuilding.gr

  0
  Καλάθι
  Το καλάθι σου είναι άδειοΕπιστροφή στο Κατάστημα